Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Statut Općine Kali

Objavljeno: 20. Studeni 2013.

Općinsko vijeće Općine Kali, na svojoj 39. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2013. godine donijelo je STATUT OPĆINE KALI, objavljen u Službenom glasniku Općine Kali, br. 02/13.

 

Općinsko vijeće Općine Kali, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2018. godine donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KALI, objavljenu u Službenom glasniku Općine Kali, br. 01/18.

 

"Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Kali, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine."

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)