Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 21. Studeni 2018.
obalna-prometnica-EU-540px.jpg
Naziv projekta: Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali
 
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, Tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«
 
Iznos dodijeljene potpore: 2.367.152,63 kn
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
 
Naziv korisnika: Općina Kali Adresa korisnika: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
 
MJESTO PROVEDBE: Zadarska županija, Općina Kali, Kali, k.č. 12149 k.o. Kali
 
CILJEVI PROJEKTA
Provedbom projekta koji obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina, zelenih površina i površinske oborinske odvodnje, ostvarit će se sljedeći ciljevi:
- veća kvaliteta življenja za sve stanovnike naselja Kali s obzirom da je obalna prometnica glavna komunikacija unutar gusto naseljene jezgre
- ublažavanje učinka klimatskih promjena
- veća sigurnost u prometu vozila i pješaka, pošto je postojeća prometnica izgrađena van tehničkih standarda, bez prometne signalizacije i nogostupa
- jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom
- kvalitetnija prometna komunikacija tijekom ljetnih turističkih gužvi
- unaprjeđenje komunalnih usluga, servisa, te usluga dostave i opskrbe robom i namirnicama
 

REZULTATI
Rekonstruirana dionica nerazvrstane ceste, dvosmjerne obalne prometnice u duljini od 219 m, s dva nova prometna traka širine 2,5m (2x2,5m)
219 m2 zelenih površina
219 m nogostupa-šetnice širine 2,5 m
219 m obalnog potpornog zida prosječne visine 1-2m, s kamenom obrambenom "školjerom" za zaštitu od udara valova po cijeloj dužini potpornog zida
Novih sedam (7) prometnih znakova
Nova tri (3) obilježena pješačka prijelaza
Po dvije (2) prilagođene rampe na 3 pješačka prijelaza

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Kali - Čisto i uređeno mjesto

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Lipanj 2013.
73.jpg
Općina Kali je u lipnju 2013. pokrenula inicijativu „Kali čisto i uređeno mjesto“ kojoj je opći cilj učiniti naše mjesto daleko uređenijom sredinom negoli je trenutno. Takvo uređeno mjesto bi trebalo biti ugodnije za život samim mještanima i poželjnije za odmor gostima i turistima.

Idejni projekt uređenja Parka branitelja domovine u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
park-branitelja-domovine-540px.jpg
Krajobrazno uređenje odnosi se na park u neposrednoj blizini župne crkve Sv. Lovre u Kali na otoku Ugljanu. Projektna dokumentacija izrađena je temeljem dostavljenih podloga i vlastitih izmjera.
 
 
OPIS KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
Zelena površina obuhvaćena ovim projektom nalazi se u mjestu Kali uz crkvu Sv. Lovre. Park je uređen kao dječje igralište sa stablima starosti cca 30 godina. U skopu parka je i spomenik na popločenom dijelu i terasa kafića. Površina parka je 500 kvadrata.

Sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko – Kali

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
aglomeracija_540.jpg
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Idejno rješenje izgradnje rotora i dijela obalnog zida u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
batalaza-dk65.jpg
Idejno rješenje izgradnje rotora i dijela obalnog zida u Kalima
SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI, Mjerilo: 1:500
Oznaka projekta: 31/18-PO
Faza projekta: Idejno rješenje
Vrsta projekta: Projekt prometnice
Mjesto i datum: Zadar, lipanj 2018.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Idejni projekt uređenja Parka Petra Dundova na Mulu

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.