Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 26. Kolovoz 2019.
Općinski načelnik je utvrdio konačni tekst nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu i upućuje istu na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.
 
Javno savjetovanje provest će se od 27. kolovoza 2019. do 27. rujna 2019.
 
Preuzmi:
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 25. Listopad 2018.
Stupanjem na snagu nove Odluke o komunalnoj naknadi prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Kali („Službeni Glasnik Općine Kali br.: 4/10).

Općinski načelnik je utvrdio konačni tekst nacrta prijedloga odluke o komunalnoj naknadi i upućuje istu na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.
 
Javno savjetovanje provest će se od 25. listopada 2018. do 25. studenog 2018. 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 25. Listopad 2018.
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene(Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Trenutačno važeća vrijednost boda (B) iznosi 0,2988 kn/m2, a određena je Odlukom općinskog vijeća Općine Kali iz 2004. godine.
 
Budući da je polazište, za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanje komunalne infrastrukture, uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja, predlaže se vrijednost boda komunalne naknade (B) na području Općine Kali u visini 0,36 kuna korisne površine stambenog prostora.
 
Javno savjetovanje provest će se od 25. listopada 2018. do 25. studenog 2018.

 

Preuzmi:

word (.doc) Obrazac savjetovanja

PDF dokument - Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kali

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 23. Siječanj 2019.

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kali

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)