Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju

Objavljeno: 3. Lipanj 2016.
Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju

 Trg Marnjiva 23

23272 Kali

OIB: 51670815089

 

Godina osnivanja: 2016. - Odluka o osnivanju od 14.01.2016. (SG 01/16)

 

Jedini osnivač: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, Kali (100% udjela)

 

Član uprave - Direktor: Nikola Rajčić, mag. ing. mech

 

kontakt : 099-428-33-74

 

e-mail: odvodnjakali@gmail.com

 

Nadzorni odbor: Milan Pažek (predsjednik), Petar Kolega (zamjenik predsjednika), Miro Ratković (član)

 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje usluga čišćenja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području Općine Kali od 23.01.2018. (SG 01/18)

 

KONCESIONAR: "DEŠPOJA" obrt za cpljenje i odvoz fekalija (Dobropoljana, Neviđane), mob. 098 750 878

 

Preuzmi PDF dokumente:
 
 
 

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)