Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 78 79 80 81 82 83 84 …  > >>

Odobrena sredstva iz programa EIB III za projekt dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica"

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Studeni 2014.
Ugovor o sufinanciranju projekta dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica" Kali potpisan je 4. studenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Kali.
 
Projekt se provodi na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2014., a u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske, te Odlukom o odobrenju sredstava Općini Kali od 17. rujna 2014.
 
Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u ukupnom iznosu do 800.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, u razdjelu 061, glava 05, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, P3507 - Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja (EIB III), račun 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
 
Ministarstvo i Općina, prema procijenjenoj vrijednosti Projekta koja iznosi 800.000,00 kn bez PDV-a odnosno 1.000.000,00 kn s PDV-om, utvrđuju sudjelovanje u zajedničkom financiranju u omjeru: Općina u iznosu od 20% (200.000,00 kn s PDV-om), a Ministarstvo u iznosu od 80% (800.000,00 kn s PDV-om).
 
Općina se obvezuje sredstva iz Ugovora trošiti u skladu s financijsko-dinamičkim planom kojeg je odobrilo Ministarstvo, a najkasnije do 31. prosinca 2015.

Potpisan ugovor o izdavanju znanstvene monografije o Kalima

Kategorija: Događanja
Objavljeno: 6. Studeni 2014.
ugovor_monografija_3_11_2014.jpg
Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Ante Uglešić i načelnik Općine Kali dipl. ing. Duško Vidov u ponedjeljak, 3. studenog 2014. godine potpisali su ugovor o pripremi izdavanja znanstvene monografije o Kalima.
 
Predviđeno je da će u znanstvenoj monografiji biti objavljena poglavlja u kojima će biti razmotreni prirodoslovni, humanistički, društveni i gospodarski aspekti razvitka mjesta Kali na otoku Ugljanu.
 
Kali su mjesto sa bogatom poviješću i kulturnom baštinom, međutim trenutno je malo pisanih, javno objavljenih materijala o toj baštini. Znanstvenici sa zadarskog sveučilišta i ostali pozvani autori trebali bi to promijeniti izdavanjem monografije koja se planira završiti do kolovoza 2016. U njoj će biti objedinjeni prilozi sa znanstvenog skupa koji će se održati 2015. te znanstvenog skupa "O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Kali" koji je održan u Kalima 1999. prigodom obilježavanja 700. obljetnice prvoga poznatog spomena Kali.
 
Znanstveni skup o Kalima održat će se početkom kolovoza 2015. godine, a cilj je skupa razmotriti sve relevantne prirodoslovne, humanističke, društvene i gospodarske aspekte razvitka Kali koji bi mogli pridonijeti osmišljavanju budućega razvoja te razmjerno male, ali u regionalnom i nacionalnom pogledu značajne otočne cjeline – navodi prof. dr. sc. Josip Faričić iz organizacijskog odbora monografije.
 
foto: www.unizd.hr

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 27. Listopad 2014.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.02/13 i 06/14) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/10 i 10/14) Općinski načelnik Općine Kali Duško Vidov, dipl ing. dana 27. 10. 2014. donio je odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

 

Općina Kali će u akademskoj 2014./2015. godini dodijeliti nove studentske stipendije studentima preddiplomskih i diplomskim studija. Visina stipendije iznosi 700,00 Kn mjesečno.

 

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih Studija koji su:
- državljani RH,
- redovno i izvanredno upisani na preddiplomski studij ili diplomski studij ,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje jednu godinu od dana dostave zahtjeva za stipendiju
- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.
...

 

Dokumenti u prilogu:

 

Cjelovit tekst natječaja - PDF

 

Zamolba za dodjelu stiendija - word

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javna rasprava o prijedlogu idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 24. Listopad 2014.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OPĆINSKOG DOMA U
KALIMA

 

1. Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 24.10. 2014. godine do 24.11. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se dana 12. 11. 2014. godine u 17,00 sati u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat.


3. U javnoj raspravi građani i udruge (sudionici u javnoj raspravi) mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Doma - Kali.


4. Mišljenja, pisana očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma mogu se upisivati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku zaključno do 24.11.2014. godine, naslovljenog na Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, s naznakom: - Očitovanje na prijedlog Idejnog rješenja Općinskog doma u Kalima.

 

NAČELNIK:
Duško Vidov, dipl.ing.
 
 
Idejno rješenje rekonstrukcije - PDF dokumenti u prilogu:
 

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za predlaganje programa u kulturi i sportu za 2015. godinu

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 13. Listopad 2014.
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu (Nar. Nov. br. 71/06. 150/08 i 124/10, 124/11,86/12 i 94/13) Općina Kali, objavljuje:


POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU ...

 

 

Cjelovit tekst poziva i prijavni obrasci u prilogu:

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015. g. - PDF

 

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2015. g.


Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2015. g.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj radi davanja u zakup dijela Ambulante „Kali“

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 6. Listopad 2014.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora(Narodne Novine br. 125/2011), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 4/14), te članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13), općinski načelnik Općine Kali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela Ambulante „Kali"
nak.č. 2295/3 i 2297 (st. izmjere) koja odgovara č. z. 7680/2 k.o Kali (n. izmjere)


1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali - dio Ambulante „Kali ", Put Vele Luke 6, Kali, „Vodopad" i to: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 3. Listopad 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Kali, dana 03. 10. 2014. godine

 
POZIV

   

Na osnovi članka  34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

 

                             09. listopada 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati,

                              u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa 

                              slijedećim prijedlogom

 

DNEVNOG   REDA: ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 78 79 80 81 82 83 84 …  > >>