Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>

Vlada RH: Izmjena granica lučkog bazena Ribarske luke Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12.12.2013. usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar kojom je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Gradske luke.
 
Odlukom će se izuzeti dio kopnenog lučkog prostora, koji nije u funkciji odvijanja pomorskog prometa u gradskoj luci, a koji se sada koristi kao parkirališni prostor i pješačke staze.
 
Također je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Ribarske luke Kali na otoku Ugljanu i odnosi se na proširenje lučkoga bazena koji uključuje kopno i more. Izmjenom bi se nastavile aktivnosti koje su u zastoju i omogućila realizacija projekta modernizacije i dogradnje luke, a kojom bi se postigla maksimalna funkcionalnost lučkog područja obzirom na namjenu prostora, u skladu sa važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
 
Promjenu Odluke predložila je Lučka uprava Zadar, kao ustanova osnovana Odlukom Vlade RH, koja temeljem članka 47. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđuje lučko područje u lukama otvorenim za javni promet koje su od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu sa prostornim planom.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donosi:

Program
potreba za socijalnu skrb i zdravstvo
u Općini Kali za 2014. godinu


I. UVOD

Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo:

Program
javnih potreba u športu Općine Kali
za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Program javnih potreba u športu na području Općine Kali s financijskim planom za 2014. godinu...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 17. 12. 2013. godine, donosi

Program javnih potreba u kulturi
za Općinu Kali za 2014. godinu


Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali objavio je dana 1. 10. 2013. godine Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kali. Nakon isteka roka 1. 11. 2013. godine konstatirano je da je pristiglo 7 prijedloga u kojima su obrazloženi programi za čiju se realizaciju traži financijska potpora u Proračunu Općine Kali ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti: radno mjesto - komunalni redar

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 27. Studeni 2013.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali na radno mjesto referent – komunalni redar na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje: POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU).

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Hripa d.o.o.: Objava donacija i sponzorstva u 2013. godini

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 21. Studeni 2013.

HRIPA d.o.o. Kali
Trg Marnjive 23
23272 Kali

OBJAVA DONACIJA I SPONZORSTVA U 2013. GODINI

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa RH (KLASA: 740-02/13-01/37;URBROJ:514-09-13-01) od 3. listopada 2013. godine, trgovačko društvo Hripa d.o.o. Kali (OIB: 43860246569) je u 2013. godini dodjelila donacije slijedećim pravnim osobama u iznosima kako slijedi:

1. Udruga DIH u iznosu od 100,00 kn,

2. Benediktinke samostana Sv. Marije u Zadru u iznosu od 1.000,00 kn,

3. Športsko ribolovno društvo «TADIJA» Kali u iznosu od 700,00 kn.

Direktor:
Ivan Ricov, dipl. ing.

Obavijesti i upute za radno mjesto komunalnog redara

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 18. Studeni 2013.

Slijedom odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine « br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje OBAVIJESTI I UPUTE za radno mjesto KOMUNALNOG REDARA u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>