Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>

Suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 28. Veljača 2020.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med. 27.02.2020. donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali, broj: C-48/20,koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 
Sukladno cjeniku određuje se dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada 2x tjedno u periodu siječanj-lipanj i listopad-prosinac te 3x tjedno u periodu srpanj-rujan svake godine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 21. sjednici održanoj 25.veljače 2020. godine, donosi
 
 
Područje pružanja javne usluge je područje Općine Kali.
 
Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je trgovačko društvo
 
Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, Zadar, OIB: 84923155727
 
Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.
 
Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kali za 2019. godinu

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne pronidžbe (Narodne Novine br.: 29/19, 98/19), objavljuje se:
 
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2019. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 24. Veljača 2020.
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kali će se održati dana 25. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom DNEVNOG REDA: ...
 
Dokumenti za prezimanje (.PDF):
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv: izdavanje lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 - Put Male Luke

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 18. Veljača 2020.
put-male-luke-540x408.jpg
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 u mjestu Kali
 
POZIVA 
 
vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama (označenim u pdf dokumentu privitku), a na kojima je planiran predmetni zahvat u prostoru na uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, u ponedjeljak, 02. ožujka 2020. godine od 08:30 do 12:00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2020. godinu

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 17. Veljača 2020.

Općina Kali poziva udruge sa sjedištem na području općine Kali i/ili koje provode program ili projekt na području općine Kali, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 
Prijava u papirnatom obliku predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali
„Javni natječaj za udruge - ne otvaraj"
do utorka, 17. 03. 2020. godine u 15:00 sati.
 
Dokumenti za preuzimanje:
 
 
Obrasci za izvještavanje - za ugovorene programe ili projekte:
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 10. Veljača 2020.
prostorni-plan-540px.jpg
Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kali
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>