Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 24 25 26 27 28 29 30 …  > >>

Odluka o dodjeli stipendija Općine Kali za akademsku 2018./2019. godinu

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 28. Veljača 2019.
Temeljem članka 15. Pravilnika o stipendiranju studentima s područja Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 7/18) te Zapisnika Jedinstvenog upravnog odjela o obavljenom bodovanju studenata od 22.02.2019 godine, Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med donosi:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o punktovima za odlaganje otpada za stanovnike Puta Artine

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 27. Veljača 2019.
artina-cesta-540.jpg
Obavještavamo poštovane mještane koji gravitiraju ulicama Put Artine i Put Tratice da zbog građevinskih radova koji se odvijaju na dijelu Obale kaljskih ribara i pomoraca, do daljnjega, u dane odvoza svoje kante s komunalnim otpadom odlažu na jedan od tri punkta koji su dostupni vozilima Hripa d.o.o., a to su:
 
1. Križanje Puta Artine i Puta Tratice (kod kuće Dragana Kolege "Šatene")
2. Križanje Bisagine ulice i Obale kaljskih ribara i pomoraca (kod garaže "Šišmara")
3. Križanje Kukljičke ulice i Obale kaljskih ribara i pomoraca (kod radionice Metal obrada Kurtin - "Baća")
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
Hripa d.o.o.

Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 22. Veljača 2019.
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kali za 2019. godinu

 

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali
„Javni natječaj za udruge - ne otvaraj"

 

do petka, 01. 03. 2019. godine u 15:00 sati.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Javni poziv na uvid - Cromaris - Golac - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Javni poziv na uvid - Cromaris - Veli Škoj 2 - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Javni poziv na uvid - Cromaris - Veli škoj - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 22. Veljača 2019.

<< <  … 24 25 26 27 28 29 30 …  > >>