Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    > >>

Obavijest o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara

Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje

Obavijest
o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali


Na raspisani javni natječaj (objavljen u Narodnim Novinama broj 136/13 od 13. studenog 2013. godine i kod HZZ – Zadar) pristigle su 2 pravovremene prijave, te su oba kandidata pozvana da dana 3. prosinca 2013. godine pristupe na provjeru znanja i sposobnosti. Članovi povjerenstva u sastavu: Milan Pažek – predsjednik, Ines Maštruko i Zdravko Kraljević prema bodovnoj listi testiranja donijeli su preporuku za odabir kandidata, po kojoj je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, 10. prosinca 2013. izdala rješenje o prijemu u službu.

Rješenjem pročelnice Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kali od 10.12.2013. godine, Tino Kurtin (SSS) iz Kali, Šetalište Brgačelj 25, primljen je u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kali na radno mjesto Komunalnog redara.

 

Kali, 8. siječnja, 2014.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja:
Milan Pažek

 

Vlada RH: Izmjena granica lučkog bazena Ribarske luke Kali

Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12.12.2013. usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar kojom je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Gradske luke.
 
Odlukom će se izuzeti dio kopnenog lučkog prostora, koji nije u funkciji odvijanja pomorskog prometa u gradskoj luci, a koji se sada koristi kao parkirališni prostor i pješačke staze.
 
Također je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Ribarske luke Kali na otoku Ugljanu i odnosi se na proširenje lučkoga bazena koji uključuje kopno i more. Izmjenom bi se nastavile aktivnosti koje su u zastoju i omogućila realizacija projekta modernizacije i dogradnje luke, a kojom bi se postigla maksimalna funkcionalnost lučkog područja obzirom na namjenu prostora, u skladu sa važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
 
Promjenu Odluke predložila je Lučka uprava Zadar, kao ustanova osnovana Odlukom Vlade RH, koja temeljem članka 47. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđuje lučko područje u lukama otvorenim za javni promet koje su od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu sa prostornim planom.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo za 2014. godinu

Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donosi:

Program
potreba za socijalnu skrb i zdravstvo
u Općini Kali za 2014. godinu


I. UVOD

Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo:

Program
javnih potreba u športu Općine Kali
za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Program javnih potreba u športu na području Općine Kali s financijskim planom za 2014. godinu...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 17. 12. 2013. godine, donosi

Program javnih potreba u kulturi
za Općinu Kali za 2014. godinu


Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali objavio je dana 1. 10. 2013. godine Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kali. Nakon isteka roka 1. 11. 2013. godine konstatirano je da je pristiglo 7 prijedloga u kojima su obrazloženi programi za čiju se realizaciju traži financijska potpora u Proračunu Općine Kali ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti: radno mjesto - komunalni redar

Objavljeno: 27. Studeni 2013.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali na radno mjesto referent – komunalni redar na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje: POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU).

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Hripa d.o.o.: Objava donacija i sponzorstva u 2013. godini

Objavljeno: 21. Studeni 2013.

HRIPA d.o.o. Kali
Trg Marnjive 23
23272 Kali

OBJAVA DONACIJA I SPONZORSTVA U 2013. GODINI

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa RH (KLASA: 740-02/13-01/37;URBROJ:514-09-13-01) od 3. listopada 2013. godine, trgovačko društvo Hripa d.o.o. Kali (OIB: 43860246569) je u 2013. godini dodjelila donacije slijedećim pravnim osobama u iznosima kako slijedi:

1. Udruga DIH u iznosu od 100,00 kn,

2. Benediktinke samostana Sv. Marije u Zadru u iznosu od 1.000,00 kn,

3. Športsko ribolovno društvo «TADIJA» Kali u iznosu od 700,00 kn.

Direktor:
Ivan Ricov, dipl. ing.

Obavijesti i upute za radno mjesto komunalnog redara

Objavljeno: 18. Studeni 2013.

Slijedom odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine « br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje OBAVIJESTI I UPUTE za radno mjesto KOMUNALNOG REDARA u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje (POS)

Objavljeno: 7. Listopad 2013.

Pozivaju se stanovnici Općine Kali da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.

Sukladno zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Program su do sada prepoznali mnogi gradovi i općine Republike Hrvatske, a izgrađeno je ukupno 5185 stanova u 177 objekata.

Sukladno članku 23. Zakona, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najmanje jednom godišnje.

U cilju prikupljanja podataka zainteresiranosti građana za jedan od Programa POS-a, mole se zainteresirani mještani da isprintaju i ispune anketu (MS Word dokument u prilogu članka).
Anketni list također se može podignuti u uredu Općine, Trg Marnjiva.

Popunjene ankete potrebno je dostaviti u Općinu Kali najkasnije do 25. listopada 2013. godine kako bi se prikupljeni podaci mogli u roku dostaviti  Agenciji.

Nakon što se iskaže interes i podaci dostave APN-u, APN i Općina Kali će zajednički ustvrditi nastavak i rokove daljnjih aktivnosti na realizaciji programa POS-a kako stoji u pozivu APN-a od 16.rujna 2013.

Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr ili putem kontakt telefona 01/6331-611.

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Poziv za predlaganje programa

Objavljeno: 11. Rujan 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  članka  1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i članka 76. Zakona o športu Općina Kali , objavljuje: POZIV ZA PREDLAGANJE  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    > >>